P-före-efter

Före och efter

7 januari 2021

Vår Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik arbetar i 3 steg där den renar systemet, skyddar systemet och förebygger. De kristalliserade mineralerna lägger sig som ett skyddande skikt inne i rörsystemet och förhindrar fortsatt process med korrosion och upplösning av metaller.

Korrosion i kopparrör
Korrosion i kopparrör
vvc-kopparror-avlagringar-

Korrosion i kopparrör

2 november 2017

Kopparrör i sig är ett bra material att använda i tappvattensystem men det finns många saker som påverkar. En av dessa saker är biofilm som bildas på insidan av rören och som kan förorsaka mikrobiellt betingad korrosion i kopparrör (MIC = mikrobiellt influerad korrosion). Beroende på vilken typ av mikroorganismer som är involverade kan de antingen påskynda en redan befintlig korrosionsprocess, eller vara orsak till att korrosion uppstår i miljöer där materialet i fråga i regel inte ska korrodera.

Bauer Watertechnology Systems PipeJet 100

Vi finns överallt

30 oktober 2017

Produkterna lämpar sig i alla typer av system fyllda med vatten, som värmesystem, kylsystem, tappvatten, ventilation, befuktning och processkyla. Produkterna har funnits på den europeiska marknaden sedan 1994 och på den svenska marknaden sedan 2001.

Korrosion i rörsystem
Korrosion i rörsystem
Korrosion i rörventil

Korrosion

27 oktober 2017

Korrosion i system fyllda med vatten är tämligen vanligt och tyvärr väldigt kostsamt för fastighetsägare. Systemen trögas ner när korrosionsrester lägger sig som ett skikt på de värmeöverförande/kylande ytorna. (0,4 mm gör 10% energibortfall.) Framledningstemperaturer får korrigeras för att kompensera detta bortfall. Läckage uppstår med vattenskador som följd.

Filterbehållare Mini 250 Bauer Watertechnology
Nytt och smutsigt filter Bauer Watertechnology
Effektiv filtrering
filter3-2022
filter5-1-2022
4-olika-filterpatroner-2022

Effektiv filtrering

22 oktober 2017

De rester av utfällningar, mineraler och korrosion som effektivt avlägsnas i systemen när vi behandlar med vår Bauer PipeJet® måste tas om hand och filtreras därmed bort med ett separat delflödesfilter som monteras över systemets pump. 

P-molekyler

Att vattnet vi fyller våra värme och kylsystem med är ett levande väsen där joner och mineraler lever och reagerar på omgivningen vet nog många. Men att påverkan är så pass stor går nog många förbi obemärkt.

Alla-pipejet-filterp
Bauer Watertechnology vattenbehandlingprocess
Pipejet-styrenhet-2022
4-olika-filterpatroner-2022

PipeJet®

17 oktober 2017

Bauer PipeJet® är en vattenbehandlingsteknik utan kemikalier som bevarar de ursprungliga och livsviktiga mineralerna i vattnet. Mikroprocessorn skapar ett dynamiskt pulserande strömfält med alternerande frekvens.

Mineralutfällningar tappvatten
Utfällningar i ventil
Mineralutfällningar tappvatten
Utfällningar i motorventil
Korrosion i värmesystem
Utfällningar i pump på kylssystem
Avlagringar på kylplåt

Utfällningar

13 oktober 2017

Utfällningar i  systemen ställer till med stor oreda och är även det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Vattnet vi fyller våra system med är vanligt kranvatten, innehållande mineraler joner och bakterier, m.a.o. ett alldeles levande väsen. Att det händer saker när de kommer i kontakt med olika material, tempereras o.s.v. är inte alls något konstigt. Utfällningar är även ”boplatser” för bakterier att växa till på, så ett rent system är alltid att föredra.

P-bevisad-effekt
PJ50i-2022

På Satakunta universitet har det bedrivits framgångsrik forskning där man bekräftar hur effektivt Bauer PipeJet® avlägsnar utfällningar och bildandet av biofilm, samt korrosion inne i rörsystemen. Forskningsstudien finns publicerad på ScieceDirekt ”journal of water process engineering” och finns tillgänglig för nedladdning.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.