Prisad teknik

Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris som är avsett för att uppmärksamma utförda underhållsinsatser som har resulterat i ökad lönsamhet hos kunderna.
Utmärkelsen syftar till att stimulera leverantörer och kunder av tjänster och produkter inom underhåll att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer och sprida kunskap om ett mer kostnadseffektivt underhåll samt att stimulera branschens utveckling.

2018 tilldelades Bauer Watertechnology av riksföreningen Svenskt Underhåll det prestigefyllda vandringspriset "Stora Produktivitetspriset", med Juryns motivering:

”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service och underhåll, energiförbrukning samt reinvesteringar hos olika kunder.

Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.

Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referenscase.”
Stora produktivitetspriset till Bauer WTS
Utmärkelsen syftar till att stimulera leverantörer och kunder av tjänster och produkter inom underhåll att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer och sprida kunskap om ett mer kostnadseffektivt underhåll samt att stimulera branschens utveckling.

2018 tilldelades Bauer Watertechnology av riksföreningen Svenskt Underhåll det prestigefyllda vandringspriset "Stora Produktivitetspriset", med Juryns motivering:

”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service och underhåll, energiförbrukning samt reinvesteringar hos olika kunder.

Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.

Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referenscase.”
Stora produktivitetspriset till Bauer WTS

Läs mer om produkten och tekniken på sidan: vattenbehandlingsteknik

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.