Behandling av tappvattensystem

Vattenskador uppkomna av korrosion i kopparrör är en dyr och onödig kostnad för fastighetsägare, Brf-föreningar, kommuner och privata aktörer.

Allt vatten innehåller joner, mineraler och bakterier och när dessa kommer i kontakt med olika material, tempereras och blir stillastående uppstår utfällningar från mineraler, samt att biofilm uppstår på insidan av rörväggarna.
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2020/05/kopparror2.png?fit=1280%2C872&ssl=1

Bakteriell tillväxt i tappvattensystem

Alla tappvattensystem påverkas naturligt av biofilm, samt utfällningar från mineraler och joner. Avlagringar och biofilm skapar ”boplatser” åt de bakterier som följer med naturligt i råvattnet från leverantören, VA-verket. Bakterier skapar korrosion i kopparrör (MIC), men kan även i stora mängder påverka människors hälsa.

Därför är det alltid viktigt att behandla allt inkommande tappvatten.

Korrosion i kopparrör

Korrosion i kopparrör, uppstår i den biofilm som växer till på insidan av rören. En så kallad mikrobiellt betingad korrosion (MIC) Karakteristiskt för denna gropfrätnings-korrosion är att den alltid uppstår i biofilm på insidan av rören. Små hål som kallas (”Pepper-pot pitting”). Med ett stort antal frätgropar under kluster av korrisionsprodukter bestående av olika kopparhydroxidsulfater. Till en början uppstår läckage i aerosol format och är svåra att upptäcka, men över tid uppstår större hål med fullt utvecklat läckage.

Korrosion i kopparrör

Korrosion i kopparrör, uppstår i den biofilm som växer till på insidan av rören. En så kallad mikrobiellt betingad korrosion (MIC) Karakteristiskt för denna gropfrätnings-korrosion är att den alltid uppstår i biofilm på insidan av rören. Små hål som kallas (”Pepper-pot pitting”). Med ett stort antal frätgropar under kluster av korrisionsprodukter bestående av olika kopparhydroxidsulfater. Till en början uppstår läckage i aerosol format och är svåra att upptäcka, men över tid uppstår större hål med fullt utvecklat läckage.

Varför det är viktigt att behandla
inkommande tappvatten

Minskad energiförbrukning

Optimal värmekomfort på tappvarmvatten och minskade kostnader för uppvärmning när systemet, samt växlare hålls rena. VVC pumpar arbetar med mindre energiåtgång, samt mängden förbrukar varmvatten minskas när temperaturer på VVC kan hållas över 50 grader på returtemperaturen.

Förlängd livslängd

När rörsystem och växlare i tappvattensystem hålls rena så kan investeringar på tappvatten skjutas på framtiden gällande rör pumpar, växlare, ventiler etc.

Minska utfällningar

Små mängder av utfällningar gör så att komponenter som kranar, ventiler, kaffebryggare, tvätt och diskmaskiner, lättare sätter igen och livslängden på dessa förkortas avsevärt. Med kontinuerlig vattenbehandling fastnar inte kalk och utfällningar och ingående komponenter håller längre över tid.

Tappvatten med rätt tryck

Avlagringar och utfällningar påverkar trycket och hastigheten i ledningarna. När mängden vatten minskar så ökar flödeshastigheten och förslitningar inne i rörsystemen uppstår. Ökat tryck påverkar även trycket mellan varm och kallt vatten i kranar negativt, med överläckage mellan varmt och kallt vatten. Eller ibland avsaknad av varmt vatten helt vid stort uttag av vatten.

Reducering av Biofilm

Att behandla inkommande tappvatten motverkar Uppbyggnad av biofilm inne i rören, d.v.s. boplatser för bakteriell tillväxt. Det samma gäller mikrobiellt betingad korrosion som även den uppstår och växer till inne i biofilmen.

Reducering av salter

När tappvattnet behandlas av Bauer PipeJet® kan avhärdningsmedel reduceras och i många fall helt tas bort. De livsviktiga mineralerna som finns i vattnet som behövs för skelett, tänder och hjärta kan då bibehållas.

Natrium som avhärdare påverkar även konduktiviteten negativt i vattnet, d.v.s. lösliga joner i vattnet ökar och korrosion uppstår då lättare.

Forskningsstudie

På Satakunta yrkeshögskola har det bedrivits framgångsrik forskning som visar hur effektivt Bauer PipeJet® avlägsnar utfällningar och bildandet av biofilm, samt korrosion inne i rörsystemen.
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2020/05/narbild-korrosion.jpg?fit=850%2C850&ssl=1

Laboratorietest

Biofilm har effektivt eliminerats med Bauer PipeJet® i de tester som gjordes i laboratorium. Under 10 veckor utfördes tester på två identiska system där bakterier implementerades.

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.