Fastigheter

I fastigheter med bostäder, kontor, verksamhetslokaler, offentliga byggnader inom stat och kommun är det allt viktigare med kostnadseffektiva och energieffektiva värme-, ventilations-, kyl-, tappkall- och varmvattensystem.
Det finns mycket pengar att spara

Kommersiella byggnader måste behålla en exakt balans mellan dynamisk tillväxt och hållbar förvaltning. Oavsett om det är hotell, kontor, stormarknader eller andra offentliga utrymmen måste byggnadstekniken anpassa sig till brukar-, drifts- och underhållsbehov, regler och certifikat.

Den ambitiöse och miljömedvetne fastighetsförvaltaren, drifts- och energiteknikern letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, fastighetens olika systemens värde, kondition, effektivitet.

Och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

Det finns mycket pengar att spara och avsevärt mycket energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion.

Med Bauer vattenbehandlingsystems produkter och lösningar för uppvärmnings-, kyl- och ventilationssystem samt tappkallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i befintliga byggnader och verksamhetslokaler.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/hammaren.jpg?fit=643%2C368&ssl=1
Det finns mycket pengar att spara

Den miljömedvetne villaägaren eftersträvar och använder lösningar som bevarar fastighetens olika systems värde, kondition, effektivitet och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

Det finns mycket pengar att spara, energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion.

Med Bauer vattenbehandlingsystem Flowjet och filtersystem för uppvärmningssystem samt tappkallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i byggnaden.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/hammaren.jpg?fit=643%2C368&ssl=1
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/Varbergs-Fastigheter.jpg?fit=1200%2C628&ssl=1
Optimerad inomhuskomfort

Kontorsbyggnader ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för personalen. Ju högre komfortnivå, desto produktivare blir personalen och även sjukfrånvaron minskar. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls under kontroll. Värme- och kylsystemen står i genomsnitt för ca 50% av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad.

Bauer vattenbehandlingssystem är en beprövad teknik sedan 1992 som bevisligen kan effektivisera byggnadernas olika vatten-, värme-, och kylsystem och därmed kan styrsystemen optimera ännu mer i byggnader på ett långsiktigt optimalt sätt.

Genom optimering av byggnaders tekniska system, d.v.s. rena rörsystem med vattenbehandling och styrning av uppvärmning, kylning och ventilation, kan byggnaderna minska sin energiförbrukning mellan 20–60%.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/Varbergs-Fastigheter.jpg?fit=1200%2C628&ssl=1
Optimerad inomhuskomfort

Kontorsbyggnader ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för personalen. Ju högre komfortnivå, desto produktivare blir personalen och även sjukfrånvaron minskar. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls under kontroll. Värme- och kylsystemen står i genomsnitt för ca 50% av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad.

Bauer vattenbehandlingssystem är en beprövad teknik sedan 1992 som bevisligen kan effektivisera byggnadernas olika vatten-, värme-, och kylsystem och därmed kan styrsystemen optimera ännu mer i byggnader på ett långsiktigt optimalt sätt.

Genom optimering av byggnaders tekniska system, d.v.s. rena rörsystem med vattenbehandling och styrning av uppvärmning, kylning och ventilation, kan byggnaderna minska sin energiförbrukning mellan 20–60%.

Läs mer om:
Flerbostadshus

Med utmärkt vattenbehandlingssystem och värmeteknik i byggnaderna kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare uppnå många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och värmebalansen i värmesystem och varmvattensystemen. Det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

Bauer strävar efter att hjälpa bostadsfastighetsägare och boende att dra nytta av alla fördelarna med vattenbehandlingen i tappkallvatten- och varmvattensystem och värmesystem genom ökad komfort.

Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och driftsäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

SONY DSC
Flerbostadshus

Med utmärkt vattenbehandlingssystem och värmeteknik i byggnaderna kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare uppnå många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och värmebalansen i värmesystem och varmvattensystemen. Det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

Bauer strävar efter att hjälpa bostadsfastighetsägare och boende att dra nytta av alla fördelarna med vattenbehandlingen i tappkallvatten- och varmvattensystem och värmesystem genom ökad komfort.

Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och driftsäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

SONY DSC

Befintliga fastigheter
gamla som nya

I befintliga fastigheter gamla som nya behöver värmesystem, kallvatten- och varmvattensystemen underhållas för att bibehålla fastigheternas miljö-, teknik- och energiprestanda. Många nyare enfamiljshus har dessutom ofta en mer omfattande teknik och därmed också mer komplexa med olika typer av metall-, plast-, rörmaterial som blandas med många olika typer av andra armaturer och material.

Våra produkter och tjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ert vattensystem.

Du kan också få hjälp att möta dina design- och tillverkningsmål genom att kontakta oss för att få design och expertråd – antingen för specifika tillämpningar eller helhetslösningar för olika projekt.

Ta hjälp av Bauer vattenbehandlingssystemlösningar. Vi erbjuder produkter och systemlösningar för distribution, upprätthålla balansering och temperaturstyrning i värmesystem, kylsystem, kallvatten- och tappvarmvattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med fastighetsförvaltare, ingenjörer, anläggningschefer, industrier, drifts- och energitekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande.

Bauers vattenbehandlingssystem för bostäder, lokaler och kontor kan användas både i renoveringsprojekt och nybyggnationer. De är enkla att installera och kan minska energikostnaderna betydligt.

I befintliga fastigheter gamla som nya behöver värmesystem, kallvatten- och varmvattensystemen underhållas för att bibehålla fastigheternas miljö-, teknik- och energiprestanda. Många nyare enfamiljshus har dessutom ofta en mer omfattande teknik och därmed också mer komplexa med olika typer av metall-, plast-, rörmaterial som blandas med många olika typer av andra armaturer och material.

Våra produkter och tjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ert vattensystem.

Du kan också få hjälp att möta dina design- och tillverkningsmål genom att kontakta oss för att få design och expertråd – antingen för specifika tillämpningar eller helhetslösningar för olika projekt.

Ta hjälp av Bauer vattenbehandlingssystemlösningar. Vi erbjuder produkter och systemlösningar för distribution, upprätthålla balansering och temperaturstyrning i värmesystem, kylsystem, kallvatten- och tappvarmvattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med fastighetsförvaltare, ingenjörer, anläggningschefer, industrier, drifts- och energitekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande.

Bauers vattenbehandlingssystem för bostäder, lokaler och kontor kan användas både i renoveringsprojekt och nybyggnationer. De är enkla att installera och kan minska energikostnaderna betydligt.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.