Vattenbehandling
av värmesystem

Värmesystem fungerar som regler- och transportsystem för värmebäraren vatten till systemens radiatorer/ventilation för överföring av värmen till lägenheter eller lokaler.
Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra reglering-, värmeöverföringsförmåga systemet har

Vattnet i alla värmerörsystem innehåller en mängd halter av joner och mineraler och när vattnet möter olika material uppstår kemiska reaktioner som gör att vattenjonerna och mineralerna uppträder på olika sätt.

Som ett resultat av detta skapas avlagringar, igensättningar, korrosionsprodukter vilket ger förslitningar och rostangrepp som uppkommer relativt snabbt i förorenade rörsystem.

Resultaten av ett skitigt system leder alltid till ökade energi, drift-, service- och underhållskostnader. Dom värmeöverförande delarna i systemet måste hållas rena för att fungera bra med ett litet uttag av köpt energi.

Smutsigt Mini 250 filter
Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra reglering-, värmeöverföringsförmåga systemet har

Vattnet i alla värmerörsystem innehåller en mängd halter av joner och mineraler och när vattnet möter olika material uppstår kemiska reaktioner som gör att vattenjonerna och mineralerna uppträder på olika sätt.

Som ett resultat av detta skapas avlagringar, igensättningar, korrosionsprodukter vilket ger förslitningar och rostangrepp som uppkommer relativt snabbt i förorenade rörsystem.

Resultaten av ett skitigt system leder alltid till ökade energi, drift-, service- och underhållskostnader. Dom värmeöverförande delarna i systemet måste hållas rena för att fungera bra med ett litet uttag av köpt energi.

Smutsigt Mini 250 filter

Spara pengar på
rena rörsystem

Korrosionsutfällningar och avlagringar leder till igensättning i rörsystemets ventiler och stoppar upp värmen i radiatorer, värmebatterier, värmebafflar, värmeväxlare, värmepumpar. Korrosionsutfällningar sliter och skadar hela rörsystem. Följden blir att kostnaderna ökar. Ett rent värmesystem med kontinuerlig kemikaliefri vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva värmesystem.
Smutsiga växlare/värmepump
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Uppnå sänkta drifts-, service-, underhålls-, energi- och reinvesteringskostnader.
Våra kunder sparar i genomsnitt 10-45% eftersom systemen behandlas och hålls rena.
Genomskärning av hus med olika temperaturer

Spara pengar på
rena rörsystem

Korrosionsutfällningar och avlagringar leder till igensättning i rörsystemets ventiler och stoppar upp värmen i radiatorer, värmebatterier, värmebafflar, värmeväxlare, värmepumpar. Korrosionsutfällningar sliter och skadar hela rörsystem. Följden blir att kostnaderna ökar. Ett rent värmesystem med kontinuerlig kemikaliefri vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva värmesystem.
Smutsiga växlare/värmepump
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänker era kostnader
Uppnå sänkta drifts-, service-, underhålls-, energi- och reinvesteringskostnader.
Våra kunder sparar i genomsnitt 10-45% eftersom systemen behandlas och hålls rena.

Bakterier orsakar korrosion i värmesystem

Med lågtempererade värmesystem förekommer mer tillväxt av aeroba (bakterier som lever på syre) och anaeroba bakterier (bakterier som lever utan syre). Dessa behöver "boplatser" i form av biofilm och utfällningar för att föröka sig och orsakar korrosion i stor omfattning. När vattnet behandlas med Bauers vattenbehandlingsteknik tas dessa "boplatser" bort och bakterietillväxten hämmas.
PipeJet i värmesystem
Korrosion i pumphjul
Vattenprov
Rena rörsystem är helt nödvändigt

För att systemet ska fungera tillfredställande som det är tänkt och där vi eliminerar risker för korrosion och bakterier rekommenderar vi kontinuerlig behandling av vattnet med vår Bauer PipeJet®. Vattnet behandlas och joner och mineraler i vattnet bildar små kristaller som förhindrar att avlagringar fastnar i systemet.

De avlagringar som redan finns i systemet lösgörs och de avlagringar som lossnar filtreras bort. Flödet öppnas upp på nytt, systemet blir ett mer effektivt system där pumptryck kan minskas.

Ett kostnadseffektivt sätt att spara på energi, material, kapital och naturens resurser.

Fördelar med
rena värmesystem

Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Jämnare värme
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil värmefördelning i systemet.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Fördelar med
rena värmesystem

Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Jämnare värme
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil värmefördelning i systemet.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Läs mer om produkten och tekniken på sidan: vattenbehandlingsteknik

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.