Industrier

I alla industriella produktionssystem och fastigheter med kontor eller verksamhetslokaler är det viktigt att ha kostnads- och energieffektiva rörsystem som även är underhållsfria, oavsett om det gäller värme, kyla, ventilation, kall- eller varmvatten.
Spara pengar med energieffektiva rörsystem

I industriella vattensystem är en exakt balans mellan effektiv produktion, maximal tillgänglighet och långsiktigt hållbart underhåll. Oavsett om det är produktion eller kontor måste tekniken anpassa sig till drifts- och underhållsbehov och även miljöcertifikat.

Den ambitiöse och miljömedvetne energidetektiven letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, produktionssystemens värde och kondition samt håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

industrier
Spara pengar med energieffektiva rörsystem

I industriella vattensystem är en exakt balans mellan effektiv produktion, maximal tillgänglighet och långsiktigt hållbart underhåll. Oavsett om det är produktion eller kontor måste tekniken anpassa sig till drifts- och underhållsbehov och även miljöcertifikat.

Den ambitiöse och miljömedvetne energidetektiven letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, produktionssystemens värde och kondition samt håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

industrier
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/05/kylsystem-fore-efter.jpg?fit=709%2C308&ssl=1

Våra vattenbehandlingssystem, filtersystem och tjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ert vattensystem.

Rena rörsystem för maximal funktion

Produktionen måste underhållas för att bibehålla maximal tillgänglighet.
I gamla som nya produktionssystem behöver värmesystem, kallvatten-, varmvatten- och kylsystem hållas rena från avlagringar och korrosionsrester då vattensystemen är komplexa med olika typer av maskiner som ska fungera med rörsystemen. Eftersom många system är med mer och mer omfattande teknik och därmed också mer komplexa med olika typer av metall- och plaströrmaterial och dessa blandas med många olika typer av andra material i maskiner och värmeväxlande funktioner.

Det finns mycket pengar att spara med att hålla rörsystemen rena och avsevärt mycket energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion.

Med Bauer vattenbehandlingsystems och filterlösningar för värme-, kyl-, ventilations- samt kallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i befintliga produktionssystem och verksamhetslokaler.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/05/kylsystem-fore-efter.jpg?fit=709%2C308&ssl=1
Rena rörsystem för maximal funktion

Produktionen måste underhållas för att bibehålla maximal tillgänglighet.
I gamla som nya produktionssystem behöver värmesystem, kallvatten-, varmvatten- och kylsystem hållas rena från avlagringar och korrosionsrester och vattensystemen är komplexa med olika typer av maskiner som ska fungera med rörsystemen. Eftersom många system är med mer och mer omfattande teknik och därmed också mer komplexa med olika typer av metall- och plaströrmaterial och dessa blandas med många olika typer av andra material i maskiner och värmeväxlande funktioner.

Det finns mycket pengar att spara med att hålla rörsystemen rena och avsevärt mycket energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion.

Med Bauer vattenbehandlingsystems och filterlösningar för värme-, kyl-, ventilations- samt kallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i befintliga produktionssystem och verksamhetslokaler.

Beprövad teknik för effektivare produktion

Med modern vattenbehandlings- kyl- och värmeteknik i produktionen kan industrin uppnå många möjligheter att förbättra tillgängligheten, energieffektiviteten och balansen mellan värme och kyla i produktionssystemen. Eftersom Bauer vattenbehandlingssystem är beprövad teknik som kan effektivisera produktionens och byggnadernas olika vatten- värme- och kylsystem och därmed kan styrsystemen optimera ännu mer i produktionen på ett långsiktigt optimalt sätt.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2017/10/Alla-pipejet-filterp.jpg?fit=1280%2C854&ssl=1
Beprövad teknik för effektivare produktion

Med modern vattenbehandlings- kyl- och värmeteknik i produktionen kan industrin uppnå många möjligheter att förbättra tillgängligheten, energieffektiviteten och balansen mellan värme och kyla i produktionssystemen. Eftersom Bauer vattenbehandlingssystem är beprövad teknik som kan effektivisera produktionens och byggnadernas olika vatten- värme- och kylsystem och därmed kan styrsystemen optimera ännu mer i produktionen på ett långsiktigt optimalt sätt.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2017/10/Alla-pipejet-filterp.jpg?fit=1280%2C854&ssl=1
fabrik
filterpatroner
filterbyte
kalkrost
avlagringar
kalk
avlagringar2
kalkrikt-igensatt-ror

Bauer strävar efter att hjälpa industrin för att de ska dra nytta av alla fördelarna med renare rörsystem genom vattenbehandlingen som ger ökad tillgänglighet och minskade kostnader för drifts-, service-, underhålls-, energi- och reinvesteringar långsiktigt och år efter år.

Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och driftsäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

Med Bauer vattenbehandlingsystems och filterlösningar för värme-, kyl-, ventilations- samt kallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i befintliga produktionssystem och verksamhetslokaler.

fabrik
filterpatroner
filterbyte
kalkrost
avlagringar
kalk
avlagringar2
kalkrikt-igensatt-ror

Bauer strävar efter att hjälpa industrin för att de ska dra nytta av alla fördelarna med renare rörsystem genom vattenbehandlingen som ger ökad tillgänglighet och minskade kostnader för drifts-, service-, underhålls-, energi- och reinvesteringar långsiktigt och år efter år.

Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och driftsäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

Med Bauer vattenbehandlingsystems och filterlösningar för värme-, kyl-, ventilations- samt kallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i befintliga produktionssystem och verksamhetslokaler.

Läs mer om:

Optimal inomhuskomfort med
låg driftkostnad

Produktionslokaler och kontorsbyggnader ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för personalen. Ju högre komfortnivå, desto produktivare blir personalen och även sjukfrånvaron minskar. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls under kontroll. Värme- och kylsystemen står för stor del av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad.

Genom optimering av byggnaders tekniska system, d.v.s. rena rörsystem med vattenbehandling och styrning av uppvärmning, kylning och ventilation, kan byggnaderna minska sin energiförbrukning mellan 20–60 %.

Bauers vattenbehandling för produktion och kontor kan användas både i renoveringsprojekt och nybyggnationer, är enkla att installera och kan minska energikostnaderna betydligt.

Du kan också få hjälp att möta dina design- och tillverkningsmål genom att kontakta oss för att få design och expertråd – antingen för specifika tillämpningar eller helhetslösningar för olika projekt.

Ta hjälp av Bauer vattenbehandlingssystemlösningar. Vi erbjuder produkter och lösningar för bättre produktion, distribution, hydronisk balansering och temperaturstyrning i värmesystem, kylsystem och vattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med industrier, fastighetsinvesterare, ingenjörer, anläggningschefer och tekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande med mindre drifts- och underhålls- och energikostnader.

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.