Vattenbehandling
av kylsystem

Kylsystemets köldbärare fungerar som regler- och transportsystem för vattnet till systemens kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier, fönterapparater, ventilation m.fl. för överföring av kylan till lokaler eller industri.
Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra reglering och överföringsförmåga systemet har

Ett effektivt kylsystem är ur energiaspekter något som alla berörda borde sträva efter. Kyla är det som kostar mest att producera oavsett om det gäller fjärrkyla eller genom kylmaskiner och kylpumpar.

 • Fjärrkyla där för låga returtemperaturer tillbaka till kylleverantören bestraffas med avgifter.
 • Kylmaskiner och kylpumpar där dyr el förbrukas när kompressorer går för fullt för att kunna producera kyla.
 • Förmågan att kunna växla bort höga temperaturen från kondensor och kunna uppnå ett högt COP-värde med hög förångning och låg kondensering.
 • Redan vid 0,4 mm pålagring eller korrosion sjunker energieffektiviteten 10% och maskinerna riskerar att lösa på höga temperaturer.
 • Två tumregler inom kylmaskinteknik:
  För varje grad köldbäraren höjs, minskar elförbrukningen med drygt 3%.
  För varje grad kondenseringstemperaturen sänks, minskar elförbrukningen med ca 2%.

Även här är det vanligast med vatten som vi fyller kylsystemen med, ett levande väsen med joner och mineraler som i kontakt med olika material skapar olika kemiska reaktion där utfällningar och korrosion uppstår.

Bauer PipeJet behandling växlare i kylsystem
Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra reglering och överföringsförmåga systemet har

Ett effektivt kylsystem är ur energiaspekter något som alla berörda borde sträva efter. Kyla är det som kostar mest att producera oavsett om det gäller fjärrkyla eller genom kylmaskiner och kylpumpar.

 • Fjärrkyla där för låga returtemperaturer tillbaka till kylleverantören bestraffas med avgifter.
 • Kylmaskiner och kylpumpar där dyr el förbrukas när kompressorer går för fullt för att kunna producera kyla.
 • Förmågan att kunna växla bort höga temperaturen från kondensor och kunna uppnå ett högt COP-värde med hög förångning och låg kondensering.
 • Redan vid 0,4 mm pålagring eller korrosion sjunker energieffektiviteten 10% och maskinerna riskerar att lösa på höga temperaturer.
 • Två tumregler inom kylmaskinteknik:
  För varje grad köldbäraren höjs, minskar elförbrukningen med drygt 3%.
  För varje grad kondenseringstemperaturen sänks, minskar elförbrukningen med ca 2%.

Även här är det vanligast med vatten som vi fyller kylsystemen med, ett levande väsen med joner och mineraler som i kontakt med olika material skapar olika kemiska reaktion där utfällningar och korrosion uppstår.

Bauer PipeJet behandling växlare i kylsystem

Bakterier orsakar korrosion i kylsystem

Bakterier förökar sig lätt inne i kylsystem och förorsakar biofilm inne i rörsystemets väggar. En biofilm som blir boplatser för mikrobiellt betingad korrosion. Detta i kombination med näringslösning från den nedbrytna glykolen blir en accelerator till kraftigt nedbrytbar process där systemet korroderar sönder.

Därför av största vikt med ett rent rörsystem helt utan kemikalier då dessa även påverkar redan pågående processer negativt.
Korrosion i kylsystem
korrosion i kylsystem efter behandling
Filter med korrosionsrester
Korrosion i kylsystem
Glykol ställer stora krav på rena rörsystem

Inhibitorer som korrosionshämmare i kyl- och värmesystem är färskvara och håller i regel bara 6–24 månader p.g.a. försurningen som uppstår i systemen, oavsett om det är rör av järn, koppar, rostfritt, blandmaterial eller plast. När systemen snabbt kontamineras bryts dessa inhibitorer ner och blir då istället näringslösning för korrosion i kylsystemen.

Konduktiviteten, d.v.s. mediets ledningsförmågan i ett system innehållande glykol ökar 6–10 gånger, så risken för korrosion ökar avsevärt när mängden lösliga joner ökar i vattnet.

Glykol påverkar även systemet negativt så att den köpta energin ökar med 10–15% när systemet fylls med glykol.

Där inhibitorer tidigare använts som korrosionshämmare har vår Bauer PipeJet® effektivt byt ut detta mot rent vatten i systemen och där glykol är nödvändigt ur köldhänseende har livslängden på glykolen förlängts när systemen hålls rena och negativa inverkan på glykolen eliminerats från systemen.

Våra kunder uppvisar goda resultat där deras system hålls rena och energieffektiva. Så ur drift service och underhåll är alltid ett rent kylsystem det bästa.

Fördelar med
rena kylsystem

Bättre prestanda
Förbättrar funktionen för kylmaskiner, kompressorer, kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier och fönsterapparater.
Jämnare kyla
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil kylfördelning i systemet.
Effektiva kompressorer
Lägre elförbrukning när kompressorer går mer effektivt, samt minskade kompressorbyten.
Korrosion
Stoppar effektivt upp korrosion och ersätter inhibitorer som korrosionsskydd i systemen.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Fördelar med
rena kylsystem

Bättre prestanda
Förbättrar funktionen för kylmaskiner, kompressorer, kylväxlare, kylbafflar, kylbatterier och fönsterapparater.
Jämnare kyla
Ett rent och välfungerande system möjliggör jämnare och mer stabil kylfördelning i systemet.
Effektiva kompressorer
Lägre elförbrukning när kompressorer går mer effektivt, samt minskade kompressorbyten.
Korrosion
Stoppar effektivt upp korrosion och ersätter inhibitorer som korrosionsskydd i systemen.
Minskade energikostnader
Erfarenhetsmässigt minskar våra kunder sina kostnader för drift, service och underhåll när systemen hålls rena.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Läs mer om produkten och tekniken på sidan: vattenbehandlingsteknik

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.