Vattenbehandlingsteknik

Fysikalisk innovativ teknik som verkligen gör skillnad. Tekniken bygger på elektromagnetisk behandling med variabel frekvens.

Det vatten vi fyller våra system med är vanligt kranvatten som innehåller joner, mineraler och bakterier. Det är dessa som i systemen orsakar korrosion, utfällningar och bakteriell tillväxt tillsammans med olika materialval i våra system, samt i den biofilm och i de utfällningar och korrosionsrester som bildas inne i systemen.

Vattenbehandlingsteknik

Fysikalisk innovativ teknik som verkligen gör skillnad. Tekniken bygger på elektromagnetisk behandling med variabel frekvens.

Det vatten vi fyller våra system med är vanligt kranvatten som innehåller joner, mineraler och bakterier. Det är dessa som i systemen orsakar korrosion, utfällningar och bakteriell tillväxt tillsammans med olika materialval i våra system, samt i den biofilm och i de utfällningar och korrosionsrester som bildas inne i systemen.

Unik teknik

Fungerar både på värme, kyla och tappvattensystem.
Med hjälp av mikroprocessorn bildas alternerade magnetisk frekvens i rörspolen som ombildar mineralpartiklarna i vattnet till mikroskopiskt små kristaller. Kristallerna lägger sig som ett skyddande skikt i systemet och skyddar så att inga nya avlagringar kan fastna. Där avlagringar redan finns gör kristallerna så att dessa mjuknar upp och lossnar. De avlagringar som lossnar filtreras ut med separat filter i slutna system och i tappvattensystem spolas de ut i form av mikroskopiska små kristaller som inte orsakar några smak eller funktionsstörningar.

Vattenbehandling
i tre steg

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2021/04/tre-steg.png?fit=2104%2C943&ssl=1

Vattenbehandlingsteknik
i tre steg

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2021/04/tre-steg.png?fit=2104%2C943&ssl=1

Spara pengar på
rena rörsystem

Korrosion utfällningar och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.
Genomskärning av hus med olika temperaturer

Spara pengar på
rena rörsystem

Korrosion utfällningar och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.

Fördelar med behandling av
tappvatten

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort på tappvarmvatten där temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas.
Motverkar igensättning
Av kärvande blandare och ventiler håller tvätt-, diskmaskiner och hushållsmaskiner kalkfria.
Kalk
Bauer PipeJet® reducerar kalk i betydande omfattning. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed undviks stora förslitningsskador på rörsystemen.
Bauer PipeJet och en mikroprocessor

Fördelar med behandling av tappvatten

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort på tappvarmvatten där temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas.
Motverkar igensättning
Av kärvande blandare och ventiler håller tvätt-, diskmaskiner och hushållsmaskiner kalkfria.
Kalk
Bauer PipeJet® reducerar kalk i betydande omfattning. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed undviks stora förslitningsskador på rörsystemen

Ytterligare fördelar
med rena system

Energieffektivisering med mindre CO2 påverkan.
Helt utan kemikalier!
Rör som visar före och efter behandling med Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Rengöring kylsystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® och håller längre över tid; växlare, kylmaskiner, pumpar, shunk-grupper, rör, bafflar osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemet hålls rena och håller längre över tid.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Ytterligare fördelar
med rena system

Energieffektivisering med mindre CO2 påverkan.
Helt utan kemikalier!
Rör som visar före och efter behandling med Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® system; växlare, pumpar, ventiler, rör, element, koppel osv.
Rengöring kylsystem
Komponenter i systemen som behandlas av Bauer PipeJet® och håller längre över tid; växlare, kylmaskiner, pumpar, shunk-grupper, rör, bafflar osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående processer i systemen samt reducerar och motverkar korrosion i betydande omfattning.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemet hålls rena och håller längre över tid.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Snabb och enkel
installation

Alla installationer görs i undercentralen, så inga störande ingrepp behövs i några lägenheter eller lokaler. Filmen visar hur installation av vattenbehandlingssystem går till.

Snabb och enkel
installation

Alla installationer görs i undercentralen, så inga störande ingrepp behövs i några lägenheter eller lokaler. Filmen visar hur installation av vattenbehandlingssystem går till.
Bauer Watertechnology Systems logotyp
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Säbygatan 1, 261 33 Landskrona
Telefon: 08-580 380 66, 08-580 380 67
Mobil: 070 899 97 25
E-post: info@bauer-wt-systems.se

Om oss

Vi erbjuder kunder rena rörsystem där vi skapar förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva system, med ett minimalt underhållsbehov. Värmesystem, kylsystem, tappvatten, ventilation och industriell processkyla.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Säbygatan 1261 33 Landskrona
Telefon: 08-580 380 66,
08-580 380 67

Mobil: 070 899 97 25
info@bauer-wt-systems.se

Om oss

Vi erbjuder kunder rena rörsystem där vi skapar förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva system, med ett minimalt underhållsbehov. Värmesystem, kylsystem, tappvatten, ventilation och industriell processkyla.

Följ oss i sociala medier

© 2021 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.