Vattenbehandlingsteknik

Fysikalisk innovativ teknik som verkligen gör skillnad. Tekniken bygger på elektromagnetisk behandling med variabel frekvens.

Det vatten vi fyller på våra system med är vanligt kranvatten som innehåller livsviktiga joner och mineraler. Det är dessa som i rörsystemen orsakar utfällningar i form av avlagringar och biofilmer, som i sin tur skapar korrosion och bakteriell tillväxt tillsammans med många olika material i våra rörsystem.

Vårt vattenbehandlingssystem rengör de befintliga rörsystemen och alla dess ingående komponenter från just dessa utfällningarna, avlagringar, biofilm, korrosionsrester och bakterier.

Vattenbehandlingsteknik

Fysikalisk innovativ teknik som verkligen gör skillnad. Tekniken bygger på elektromagnetisk behandling med variabel frekvens.

Det vatten vi fyller på våra system med är vanligt kranvatten som innehåller livsviktiga joner och mineraler. Det är dessa som i rörsystemen orsakar utfällningar i form av avlagringar och biofilmer, som i sin tur skapar korrosion och bakteriell tillväxt tillsammans med många olika material i våra rörsystem.

Vårt vattenbehandlingssystem rengör de befintliga rörsystemen och alla dess ingående komponenter från just dessa utfällningarna, avlagringar, biofilm, korrosionsrester och bakterier.

Unik teknik

Fungerar både på värme, kyla och tappvattensystem.
Med hjälp av mikroprocessorn bildas alternerade magnetisk frekvens i rörspolen som ombildar mineralpartiklarna i vattnet till mikroskopiskt små kristaller. Kristallerna lägger sig som ett skyddande skikt i systemet och skyddar så att inga nya avlagringar kan fastna. Där avlagringar redan finns gör kristallerna så att dessa mjuknar upp och lossnar. De avlagringar som lossnar filtreras ut med separat filter i slutna system och i tappvattensystem spolas de ut i form av mikroskopiska små kristaller som inte orsakar några smak eller funktionsstörningar.

Vattenbehandling
i tre steg

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2021/04/tre-steg.png?fit=2104%2C943&ssl=1

Vattenbehandlingsteknik
i tre steg

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2021/04/tre-steg.png?fit=2104%2C943&ssl=1

Spara pengar med
rena rörsystem

Utfällningar med korrosion och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.
Genomskärning av hus med olika temperaturer

Spara pengar med
rena rörsystem

Utfällningar med korrosion och avlagringar leder till igensättning av radiatorer och växlare för värme- och kylsystem. Följden på detta blir att kostnaderna ökar. Ett rent värme-/kylsystem med kontinuerlig vattenbehandling skapar grunden för driftsäkra och energieffektiva system.
Smutsiga växlare
En växlare med 0,4 mm pålagring gör 10% energibortfall.
Framledningstemperaturer
Kunden sänker i snitt framledningstemperaturer med 2-5 grader när systemet är rent (1 grad är ca 5% köpt energi).
Sänk era energikostnader
Våra kunder spar i genomsnitt 10-45% när systemen behandlas och hålls rena.

Fördelar med behandling i
kallvatten och varmvattensystem

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort för tappvarmvatten så temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas samt att korrosionen motverkas.
Motverkar igensättning
Kärvande kranar, avstängnings- och injusteringsventiler, dusch- köks- och tvättställsblandare, toalettventiler, tvätt- och diskmaskiner och rörsystem blir rengjorda och hålls rena.
Kalk
Bauer vattenbehandling reducerar kalkutfällningar. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed minskar förslitningsskadorna på rörsystemen.
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/10/tf-pipejet-disp.vit-2022_s.jpg?fit=1558%2C1258&ssl=1

Fördelar med behandling i kallvatten och varmvattensystem

Att behandla inkommande tappkallvatten och VVC-slingan är en kostnadseffektiv investering som påverkar värmekomforten och ojämnt tappvarmvatten samt motverkar biofilm och bakterier.
VVC-optimering
Optimalare värmekomfort för tappvarmvatten så temperaturer kan bibehållas och bakterier motverkas samt att korrosionen motverkas.
Motverkar igensättning
Kärvande kranar, avstängnings- och injusteringsventiler, dusch- köks- och tvättställsblandare, toalettventiler, tvätt- och diskmaskiner och rörsystem blir rengjorda och hålls rena.
Kalk
Bauer vattenbehandling reducerar kalkutfällningar. Avhärdningssalt kan reduceras eller helt tas bort och därmed minskar förslitningsskadorna på rörsystemen.

Ytterligare fördelar
med rena system

Energieffektivisering med mindre CO2 påverkan.
Helt utan kemikalier!
Rör som visar före och efter behandling med Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenterna i systemet som behandlas av Bauer PipeJet® blir rengjorda t.ex. växlare, värmepump, batterier, värmebafflar, injusterings- och avstängningsventiler, radiatorer, termostater, pumpar, rörsystem osv.
Rengöring kylsystem
Komponenterna i systemet som behandlas av Bauer PipeJet® blir rengjorda t.ex. växlare, kylmaskin, batterier, kylbafflar, ventiler, termostater, pumpar, shuntgrupper, rörsystem osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående korrosions processer samt reducerar och motverkar korrosion och avlagringar i hela systemet.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemen hålls rena och håller längre över tid. Bauer PipeJet® bidrar till kostnadseffektivt ekonomiskt underhåll.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen.
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier. Minskat CO2 användning och mer cirkulär ekonomi.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Ytterligare fördelar
med rena system

Energieffektivisering med mindre CO2 påverkan.
Helt utan kemikalier!
Rör som visar före och efter behandling med Bauer Watertechnology
Rengöring värmesystem
Komponenterna i systemet som behandlas av Bauer PipeJet® blir rengjorda t.ex. växlare, värmepump, batterier, värmebafflar, injusterings- och avstängningsventiler, radiatorer, termostater, pumpar, rörsystem osv.
Rengöring kylsystem
Komponenterna i systemet som behandlas av Bauer PipeJet® blir rengjorda t.ex. växlare, kylmaskin, batterier, kylbafflar, ventiler, termostater, pumpar, shuntgrupper, rörsystem osv.
Rena rörsystem
Förhindrar ojämn värme, korrosion, trasiga pumpar, för höga returtemperaturer och ventiler som hänger sig.
Korrosion
Bauer PipeJet® stoppar upp pågående korrosions processer samt reducerar och motverkar korrosion och avlagringar i hela systemet.
Underhållsplan
Fastighetens underhållsplan kan revideras när ingående komponenter i systemen hålls rena och håller längre över tid. Bauer PipeJet® bidrar till kostnadseffektivt ekonomiskt underhåll.
Energirenovering
Höjer energiprestanda och minskar förtida förslitning av rördelar och ingående komponenter i systemen
Extra allt i samma produkt
Bauer PipeJet® renar, förebygger och underhåller systemet med vetenskapligt bevisad effekt, helt utan kemikalier. Minskat CO2 användning och mer cirkulär ekonomi.
Bakterier
Bakterier växer till sig i biofilm och utfällningar. Med Bauer PipeJet® hålls rörsystemen rena och motverkar bakteriell tillväxt i betydande omfattning.

Snabb och enkel
installation

Alla installationer görs i undercentralen, så inga störande ingrepp behövs i några lägenheter eller lokaler. Filmen visar hur installation av vattenbehandlingssystem går till.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.