Om våra
produkter

Bauer PipeJet® är en vattenbehandlingsteknik helt utan kemikalier som lämpar sig för värmesystem, kylsystem, tappvatten, ventilation och industriell processkyla.
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2017/10/Alla-pipejet-filterp.jpg?fit=1280%2C854&ssl=1
Kan användas på samtliga system innehållande vatten

Produkterna finns i storlekarna 25–100 mm och objekten dimensioneras av våra erfarna säljare innan förslag på åtgärd ges. Storlek på objekt, antal kvm, rördimensioner och laster på objektet styr val av storlek på vattenbehandlingsutrustningen.

Bauer
PipeJet®

Bauer PipeJet® består av en mikroprocessor/styrenhet samt en rörspole där vattnet passerar och kristalliseras.

På slutna system monteras vattenbehandlingsdelen på den sekundära returledningen oftast före växlaren om utrymme finns. Vattenbehandlingsdelen monteras oftast med helflöde, men kan i vissa fall även monteras som ett delflöde. Vid större anläggningar monteras våra Bauer PipeJet® parallellkopplade för maximal effekt.

På tappvattensystem monteras Bauer PipeJet® i anslutning direkt efter vattenmätaren, eller i nära anslutning till den innan förgreningar sker. Allt för att få med behandling av samtliga tappvattenstråk. På större fastigheter monteras med fördel även en behandlingsdel på VVC slingan för att hålla den ren från utfällningar, biofilm och för att säkerställa förutsättningar till att kunna hålla 50–55 gradigt returvatten.

Bauer
PipeJet®

Bauer PipeJet® består av en mikroprocessor/styrenhet samt en rörspole där vattnet passerar och kristalliseras.

På slutna system monteras vattenbehandlingsdelen på den sekundära returledningen oftast före växlaren om utrymme finns. Vattenbehandlingsdelen monteras oftast med helflöde, men kan i vissa fall även monteras som ett delflöde. Vid större anläggningar monteras våra Bauer PipeJet® parallellkopplade för maximal effekt.

På tappvattensystem monteras Bauer PipeJet® i anslutning direkt efter vattenmätaren, eller i nära anslutning till den innan förgreningar sker. Allt för att få med behandling av samtliga tappvattenstråk. På större fastigheter monteras med fördel även en behandlingsdel på VVC slingan för att hålla den ren från utfällningar, biofilm och för att säkerställa förutsättningar till att kunna hålla 50-55 gradigt returvatten.

Bauer Watertechnology dubbla PipeJet 100

Bauer filter

Filtreringen är en viktig process då lösgjorda utfällningar och korrosionsrester måste tas bort ur systemen för bästa prestanda.

När vattenbehandling sker på slutna system monteras också ett separat delflödesfilter över pumpen för att filtrera bort de avlagringar, utfällningar och korrosionsrester som släpper när vattenbehandlingen påbörjas.

Det filter som medföljer på de slutna systemen är ett spinnbundet platsfilter med stor förmåga att hålla kvar de lösgjorda partiklarna och korrosionsresterna i filterpatronen. Allt för att systemen fortare ska bli av med dessa partiklar. Det medföljer även ett filterhus, en reglerventil för att justera flödet över filtret och en vattenmätare för kontroll av filtrets kondition. Ett antal filter per enhet medföljer alltid vid nyinstallationer.

Bauer filter

Filtreringen är en viktig process då lösgjorda utfällningar och korrosionsrester måste tas bort ur systemen för bästa prestanda.

När vattenbehandling sker på slutna system monteras också ett separat delflödesfilter över pumpen för att filtrera bort de avlagringar, utfällningar och korrosionsrester som släpper när vattenbehandlingen påbörjas.

Det filter som medföljer på de slutna systemen är ett spinnbundet platsfilter med stor förmåga att hålla kvar de lösgjorda partiklarna och korrosionsresterna i filterpatronen. Allt för att systemen fortare ska bli av med dessa partiklar. Det medföljer även ett filterhus, en reglerventil för att justera flödet över filtret och en vattenmätare för kontroll av filtrets kondition. Ett antal filter per enhet medföljer alltid vid nyinstallationer.

Filter 20 tum Bauer Watertechnology
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/10/Pipejet-styrenhet-frilagd-2022.png?fit=1280%2C854&ssl=1
Fysikalisk innovativ teknik

Mikroprocessorn skapar ett dynamiskt pulserande strömfält med alternerande frekvens. Det starka strömfältet induceras inuti rörspolen som påverkar joner och mineraler till små mikroskopiska kristaller.

Varför välja våra
produkter?

Miljövänlig teknik som verkligen fungerar!
 • Mellan 10–45% lägre värme- och kylförbrukning
 • Sänkta drift-, service- och underhållskonstnader
 • Uppskjuten investering av komponenter i tappvattenssystem
 • Uppskjuten investering av komponenter i värme- och kylsystem
 • Höjt värde på fastigheten
 • Energirenovering
 • Energieffektivisering
 • Stoppar upp korrosion
 • Motverkar bakterier
 • Helt utan kemikalier

Vårt samarbete börjar med ett samtal. Kontakta oss för en produktpresentation.

Varför välja våra
produkter?

Miljövänlig teknik som verkligen fungerar!
 • Mellan 10–45% lägre värme- och kylförbrukning
 • Sänk drift-, service- och underhållskonstnader
 • Uppskjuten investering av komponenter i tappvattenssystem
 • Uppskjuten investering av komponenter i värme- och kylsystem
 • Höjt värde på fastigheten
 • Energirenovering
 • Energieffektivisering
 • Stoppar upp korrosion
 • Motverkar bakterier
 • Helt utan kemikalier

Vårt samarbete börjar med ett samtal. Kontakta oss för en produktpresentation.

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.