Enfamiljshus

I enfamiljshus är det viktigt med kostnadseffektiva, energieffektiva uppvärmningssystem, tappkall- och varmvattensystem.
Det finns mycket pengar att spara

Den miljömedvetne villaägaren eftersträvar och använder lösningar som bevarar fastighetens olika systems värde, kondition, effektivitet och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå. 

Det finns mycket pengar att spara, energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion. 

Med Bauer vattenbehandlingsystem Flowjet och filtersystem för uppvärmningssystem samt tappkallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i byggnaden. 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/egnahem-villa.jpg?fit=1000%2C683&ssl=1
Det finns mycket pengar att spara

Den miljömedvetne villaägaren eftersträvar och använder lösningar som bevarar fastighetens olika systems värde, kondition, effektivitet och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

Det finns mycket pengar att spara, energi, minska utsläpp och sänka kostnaderna med att hålla rörsystemen rena och med optimerad funktion.

Med Bauer vattenbehandlingsystem Flowjet och filtersystem för uppvärmningssystem samt tappkallvatten och varmvattensystem ökas effektiviteten i byggnaden.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/egnahem-villa.jpg?fit=1000%2C683&ssl=1
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/FJM25i-bild-med-styrehet.jpg?fit=997%2C691&ssl=1
Optimerad inomhuskomfort

Enfamiljshus ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för bekvämlighet. Ju högre komfortnivå, desto större välbefinnande. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Värme- och varmvattensystem står i genomsnitt för ca 50% av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad. 

Bauer vattenbehandlingssystem är en beprövad teknik som sedan 1992 bevisligen kan effektivisera enfamiljshus och därmed kan styrsystemet optimeras på ett långsiktigt optimalt sätt. 

Genom optimering av byggnadens tekniska system, d.v.s. rena rörsystem med vattenbehandling och styrning av uppvärmnings-, tappkallvatten- och varmvattensystem, kan byggnaden minska sin energiförbrukning mellan 20-60%. 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2022/04/FJM25i-bild-med-styrehet.jpg?fit=997%2C691&ssl=1
Optimerad inomhuskomfort

Enfamiljshus ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för bekvämlighet. Ju högre komfortnivå, desto större välbefinnande. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Värme- och varmvattensystem står i genomsnitt för ca 50% av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad.

Bauer vattenbehandlingssystem är en beprövad teknik som sedan 1992 bevisligen kan effektivisera enfamiljshus och därmed kan styrsystemet optimeras på ett långsiktigt optimalt sätt.

Genom optimering av byggnadens tekniska system, d.v.s. rena rörsystem med vattenbehandling och styrning av uppvärmnings-, tappkallvatten- och varmvattensystem, kan byggnaden minska sin energiförbrukning mellan 20-60%.

Läs mer om:

Befintliga fastigheter
gamla som nya

Bauer strävar efter att hjälpa bostadsägare att dra nytta av alla fördelarna med vattenbehandlingen i tappkallvatten- och varmvattensystem och värmesystem genom ökad komfort. Dessa fördelar innefattar en högre komfort, lägre totalkostnader och större driftsäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

I befintliga fastigheter gamla som nya behöver värmesystem, kallvatten- och varmvattensystemen underhållas för att bibehålla fastigheternas miljö-, teknik- och energiprestanda. Många nyare enfamiljshus har dessutom ofta en mer omfattande teknik och därmed också mer komplexa med olika typer av metall-, plast-, rörmaterial som blandas med många olika typer av andra armaturer och material. 

Våra produkter och tjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ert vattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med fastighetsförvaltare, ingenjörer, anläggningschefer, industrier, drifts- och energitekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande.

Bauers vattenbehandlingssystem för enfamiljshus kan användas både i renoveringsprojekt och i nybyggnationer, de är enkla att installera och kan minska energikostnaderna betydligt.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.