ProdukterPipeJet®

Bauer PipeJet® är en vattenbehandlingsteknik utan kemikalier som bevarar de ursprungliga och livsviktiga mineralerna i vattnet. Mikroprocessorn skapar ett dynamiskt pulserande strömfält med alternerande frekvens. Det starka strömfältet inuti rörspolen påverkar joner och mineraler till små mikroskopiska kristaller. Dessa kristaller stoppar upp eventuellt pågående processer inne i systemen och lägger sig som ett skyddande skikt. Där det finns avlagringar, utfällningar och korrosionsrester mjukar kristallerna upp dessa. I slutna system filtreras dessa rester bort med ett separat delflödesfiltrering.

 

Den effektiva kemikaliefria vattenbehandlingstekniken lämpar sig för alla rörmaterial i alla fastigheter.

  • Den stoppar effektivt upp alla pågående korrosionsprocesser inne i systemen.
  • Den förhindrar utfällningar från mineraler.
  • Den renar systemen från redan existerande utfällningar och korrosionsrester.
  • Den förlänger livsslängen på systemens komponenter när dessa förblir rena.
  • Den minimerar funktionsstörningar på kranar och ventiler när dessa hålls rena.

 

Miljövänlig produkt utan kemikalier som belastar naturen

  • Minskar service och underhållskostnader när systemen hålls rena.
  • Energibesparingar uppnås när de värmeöverförande/kylande ytorna förblir rena.
  • Reducering av biofilm där bakterier och bakteriell korrosion uppstår.
  • Energirenovering av samtliga vattenburna system är möjligt.
  • Användning av avhärdningssalt kan reduceras, eller helt tas bort när tappvattnet behandlad. 

 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.