Bauer PipeJet® är en vattenbehandlingsteknik utan kemikalier som bevarar de ursprungliga och livsviktiga mineralerna i vattnet. Mikroprocessorn skapar ett dynamiskt pulserande strömfält med alternerande frekvens. Det starka strömfältet inuti rörspolen påverkar joner och mineraler till små mikroskopiska kristaller. Dessa kristaller stoppar upp eventuellt pågående processer inne i systemen och lägger sig som ett skyddande skikt. Där det finns avlagringar, utfällningar och korrosionsrester mjukar kristallerna upp dessa. I slutna system filtreras dessa rester bort med ett separat delflödesfiltrering.

 

Den effektiva kemikaliefria vattenbehandlingstekniken lämpar sig för alla rörmaterial i alla fastigheter.

 

Miljövänlig produkt utan kemikalier som belastar naturen