ProdukterSyra bas-kemi påverkar korrosion

Att vattnet vi fyller våra värme och kylsystem med är ett levande väsen där joner och mineraler lever och reagerar på omgivningen vet nog många.
Men att påverkan är så pass stor går nog många förbi obemärkt.

 

Syra och bas är grunden i kemin och bägge är frätande på systemen, i för höga doser och skapar korrosion i systemen. Balanser av vätejoner och hydroxidjoner är komplicerad och ställer ofta till elände i systemen.

Inom kemin är:

  • Syror ett ämne som kan avge vätejoner och därmed skapa ett lägre pH värde. Det sura ämnet är starkt frätande på metaller.
  • Baser en grupp kemiska föreningar med förmåga att uppta vätejoner varpå det i vatten ger ett pH över 7. En sådan lösning kallas basisk eller alkalisk. Baser som är lösliga kallas alkalier om de innehåller och släpper ifrån sig Hydroxidjoner. Starka baser är även de frätande på systemen.

 

Här kan du läsa mer om syror

Länge har man försökt att bilda Syra-Baspar som ska påverka pH värden höjande, samt bilda ett buffertsystem. Detta sker med offeranoder och olika tillsatser av kemikalier i vattnet och balansgången är hårfin för att lyckas. Det sker alltid påverkan utifrån med syreinträgning, biofilm och bakterier och alla dessa påverkar negativt.

Vår Bauer PipeJet® påverkar och jobbar också med jonerna men på ett mer naturligt sätt. Det råvatten som levereras av distributören håller en kvalité  som klassas som ”tekniskt vatten”. Att därför bibehålla systemet rent och skydda dom livsviktiga jonerna och mineralerna i vattnet är enligt vårt erfarenhet det enda som fungerar. Inget tillsätts och inget tas bort, vattnets egna egenskaper bibehålls och pH samt alkalinitet bibehålls på normala nivåer. Jonerna bibehåller sin normala form utan delning och det blir ett mer problemfritt system där påfyllning och kontroll av kemikalier, syra bas påverkan helt kan slopas.

Se även studien som gjordes på vår vattenbehandlingsutrusning som stärker teorin om rena rörsystem.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.