De rester av utfällningar, mineraler och korrosion som effektivt avlägsnas i systemen när vi behandlar med vår Bauer PipeJet® måste tas om hand och filtreras därmed bort med ett separat delflödesfilter som monteras över systemets pump.

Partiklarna som lossnar är mikroskopiskt små rester så dessa betingar inga driftstörningar på komponenterna i systemen och fångas effektivt upp i det filter vi monterat.

Det filter som medföljer på de slutna systemen är spinnbundna platsfilter med stor förmåga att hålla kvar de lösgjorda partiklarna och korrosionsresterna i filterpatronen. Allt för att systemen fortare ska bli av med dessa partiklar. Det medföljer även ett filterhus, en reglerventil för att justera flödet över filtret och en vattenmätare för kontroll av filtrets kondition. Ett antal filter per enhet medföljer alltid vid nyinstallationer.