Utfällningar i  systemen ställer till med stor oreda och är även det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Vattnet vi fyller våra system med är vanligt kranvatten, innehållande mineraler joner och bakterier, m.a.o. ett alldeles levande väsen. Att det händer saker när de kommer i kontakt med olika material, tempereras o.s.v. är inte alls något konstigt. Utfällningar är även ”boplatser” för bakterier att växa till på, så ett rent system är alltid att föredra.

Små mängder utfällningar skapar lätt driftsstörningar i många produkter och utrustningar:

Samt mängder av andra driftsstörningar och felmeddelande orsakade av igensättningar.