ProdukterUtfällningar

Utfällningar i  systemen ställer till med stor oreda och är även det en onödig kostnad som lätt kan undvikas. Vattnet vi fyller våra system med är vanligt kranvatten, innehållande mineraler joner och bakterier, m.a.o. ett alldeles levande väsen. Att det händer saker när de kommer i kontakt med olika material, tempereras o.s.v. är inte alls något konstigt. Utfällningar är även ”boplatser” för bakterier att växa till på, så ett rent system är alltid att föredra.

Små mängder utfällningar skapar lätt driftsstörningar i många produkter och utrustningar:

  • Toaletter och kranar som läcker.
  • Perlatorer som sprutar åt alla håll.
  • Kranar och insatser som får bytas ut i förtid.
  • Värmeöverförande ytor som täcks med skikt av utfällningar.
  • Ventiler där utfällningar trycker genom packningar med läckage som följd.
  • Värme-element i tvätt, disk, samt kaffebryggare som får utfällningar och fungerar sämre.
  • Magnetventiler som slutar att fungera.
  • Dåligt tryck i kranar och dusch när rören förminskas av mineraler.

Samt mängder av andra driftsstörningar och felmeddelande orsakade av igensättningar.

 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.