ProdukterGlykol i mediasystem kräver rena rörsystem

Användning av glykol som frysskydd eller som rostskydd (inhibitor)

Att använda glykol som rostskydd kan absolut fungera, men ställer stora krav på utförandet för att lyckas. Rätt mängd inhibitor med 30% eller mer förordas alltid från tillverkaren. Blandning måste alltid ske i slutna och rena kärl, annars finns stor risk för att glykolen bryts ner 80–90% och blir ”näringslösning” för organiskt material.

Med inhibitor binds mer syre i vätskan, samt också ökad ledningsförmågan som påskyndar den galvaniska processen. Med andra ord stor risk för korrosion när glykolen istället blir ”näringslösning” för organiska material som fått tillträde till systemet och blir försurande med kraftig pH sänkning.

Glykol sänker värme/kylförmågan i systemet med 10-20% beroende på %-mängden inblandad.

Slutsatsen blir att glykol som frysskydd är nödvändigt, men stor försiktighet bör vidtagas med rena rörsystem så att glykolens verkningsgrad kan bibehållas och systemet fortsatt ska kunna fungera med ett ”tekniskt vatten” av god kvalité. Att därför behandla mediet med elektromagnetisk frekvens har visat sig överlägset dels när det gäller att ”stötta” kylsystem så att glykolen inte påverkas av faktorer utifrån, som onödig syreinträngning genom ventiler och packboxar. Biofilm och utfällningar som undviks där bakterier har möjlighet att förökar sig.

Där inhibitorer används som korrosionsskydd har detta på många ställen istället ersatts med en Bauer PipeJet® som håller systemen rena, funktionella och framförallt energieffektiva.

Ett rent system är ur energi, miljö och ekonomi alltid det bästa…

 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.