ProdukterFöre och efter

Vår Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik arbetar i 3 steg där den renar systemet, skyddar systemet och förebygger. De kristalliserade mineralerna bildar och lägger sig som ett skyddande skikt inne i rörsystemet och på sådant sett förhindrar fortsatt process med korrosion och upplösning av metaller.

De erfarenheter och kundreferenser vi byggt upp under 20-års tid i Sverige verifierar alla hur enkelt det är att uppnå bestående sänkningar på drift service och underhåll när systemen hålls rena. Våra kunder uppnår i snitt energibesparingar på 7–30% när deras framledningstemperaturer kan justeras ner varefter systemet renas. Kunder har med hjälp av graddagskorrigerade fakturor från energibolagen fått dessa uppgifter verifierade.

En del kunder har velat gjort ”förstörande ingrepp” för att kontrollera före och efter PipeJet® installationer. Rör har kapats ner och monterats igen, för att år efter år kontrollera vad som skett i rördelen. Radiatorventiler har man gjort samma sak med. På en fastighet i Sundsvall ville rörmokaren skära upp en radiator för att kontrollera hur mycket skit det låg kvar i den.

2018 tilldelades Bauer Watertechnology av riksföreningen Svenskt Underhåll, vandringspriset ”Stora Produktivitetspriset” med Juryns Motivering: ”Leverantören har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.
Leverantören har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case”

   

⇒  Här kan du läsa mer om ett urval av våra kunder.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.