Bostadshusen minskar sina energikostnader och uppnår en bättre värmekomfort både i värmesystemen och varmvattensystemen med en mer optimerad effekt i systemen med Bauer vattenbehandlingssystem för Riksbyggen Brf Göteborgshus 21. Hos Göteborgshus 21 blev värmeproblemen kännbara vintrarna 2012–2017. Husen är byggda i 4–9 våningar, 170 lägenheter med 11.138 kvm och 10 lokaler 500 kvm. Styrelsen tog tag...

Vår Finska partner har hjälpt Kuopios stads och Norra Savolax sjukvårdsdistrikts samägda hyresbostadsbolag Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandlingssystem för deras värmesystem, golvvärmesystem, ventilationsvärmesystem, kallvatten- och varmvattensystem. Kort återbetalningstid med effektiv systemlösning för vattensystem VD Juhani Simpanen och fastighetschefen Toni Helin är båda överens om den korta återbetalningstiden Bauers vattenbehandlingssystem har. De betydande besparingarna har uppnåtts eftersom...

Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk innehåller bra och livsviktiga joner, mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer.   Att optimera VVC och varmvattensystemet har många fördelar Den varmvattenledning som har till uppgift att förse fastigheterna med...

Ingemar på HSB Brf Flygsläpet i Stockholm talar om erfarenheterna med Bauer PipeJet® vattenbehandlingssystem på deras 87 lägenheter och lokaler med rengöring av värmesystem, dricksvatten- och varmvattensystem.   För uppvärmningen av radiatorerna har vi fjärrvärme och för varmvattenproduktion finns 3 st värmepumpar, centraler från 1996 och topplast med fjärrvärme. Efter snart 11 års drift med Bauer vattenbehandlingssystem...

Ett vattenburet värmesystem har flertalet komponenter och normalt finns det ett underhållsbehov för alla ingående komponenter samt ett bäst före datum. Därför finns det en underhållsplan för de flesta fastigheterna. Men låt oss säga att du skulle underhålla hela värmesystemet istället, hålla avlagringar och korrosionsrester borta och med det minska förtida slitage på systemet. Pumptrycket arbetar mer...

Korrosion i rörsystem
Tappvattensystem vattenbehandling
Värmeåtervinning Bauer Watertechnology
Filterbyte korrosion

Den här Brf-kunden har förstått hur viktigt det är med vattenbehandling av deras vattenburna tekniska utrustningar och system.   Efter 10 år har dom redan stora problem med korrosion på deras värmesystem, samt värmeåtervinning. Mängder av ventiler och rörstråk har korroderat sönder med vattenläckage som följd. Föreningen betalar även mycket pengar för uppvärmningen då systemet trögats ner och...

Bauer watertechnology systems bidrar till den cirkulära ekonomin genom att underhålla systemen med kontinuerlig vattenbehandling och därmed bibehålla livslängden på ingående komponenter i systemen.   Avsevärda kostnadsbesparingar, när ingående komponenter i systemen behålls rena och funktionen därmed kan bibehållas Avsevärda kostnadsbesparingar, när ett system renas och hålls rent minskar energiförbrukning och således CO2påverkan. Avsevärda kostnadsbesparingar...

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.