VattenbehandlingsteknikBostadsbolaget minskar resursslöseri och sparar pengar på lägre drifts-, energi- och underhållskostnader

23 september 2021
Vår Finska partner har hjälpt Kuopios stads och Norra Savolax sjukvårdsdistrikts samägda hyresbostadsbolag Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandlingssystem för deras värmesystem, golvvärmesystem, ventilationsvärmesystem, kallvatten- och varmvattensystem.

Kort återbetalningstid med effektiv systemlösning för vattensystem
VD Juhani Simpanen och fastighetschefen Toni Helin är båda överens om den korta återbetalningstiden Bauers vattenbehandlingssystem har.

De betydande besparingarna har uppnåtts eftersom systemkomponenter hålls rena och har då över tid bibehållit optimal funktion och energieffektivitet i systemen. Reparationskostnaderna har minskats och rörläckagen har drastiskt också minskats, detta har gett oss sammanlagt stora och årliga besparingar.

Eftersom de värmeöverförande ytorna hålls rena från avlagringar och korrosion, blir de mer energieffektiva och minskade energikostnaden för fjärrvärmen. I praktiken installerar vi alltid ett Bauer-system på värmesystem, golvvärmesystem, ventilationssystem och kallvatten- och varmvattensystem när vi byter ut en värmeväxlarenhet eller renoverar, d.v.s. tanken är att där det cirkulerar vatten ska det också gå igenom vattenbehandlingssystemet.

⇒  Läs artikeln ”Innovativ, kemikaliefri Bauer vattenbehandling­ system sparar pengar, energi och miljö”

 

Ekokompass certifiering och vår miljöpolitik
Kiinteistö-KYS Oy har som mål att hålla sina energikostnader nere och minska sina totala kostnader vilket både Juhani Simpanen och fastighetchefen Toni Helin bekräftar att det gör de med  Bauers vattenbehandlingssystem.

”Bauers vattenbehandlingssystem installerades på 19 platser 2016–2020. Med hjälp av Bauer-systemet blir värmeöverföringen effektivare och vattenarmaturernas livslängd förlängs”

⇒  Läs artikel ”Igensatta vattenledningar, ventiler öppnades och läckagen blev färre”

 

Erfarenhetsmässigt sänker våra kunder sina framledningskurvor med 3–6 grader när deras system rengörs och underhålls med Bauer vattenbehandlingssystem.
Viktiga synergieffekter gemensamt blir:

  • Ingående komponenter i systemen hålls rena och på så sätt driftsoptimala
  • Felsökningar minskar
  • Akut underhåll minskas
  • Personalresurser friställs
  • Vattenskador minskar
  • CO2 belastning minskar
  • Driftnettot ökar
  • Nöjd kund index NKI ökar

Att sänka CO2 användningen, drifts-, service- energi- och underhållskostnader och därmed drastiskt minska klimatpåverkan är en naturlig del hos alla fastighets- och bostadsbolag.

 

Kontakta oss för rådgivning, besök eller affärsförslag.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.