VattenbehandlingsteknikEtt smart underhåll med Bauer WT Systems

25 mars 2021
Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk innehåller bra och livsviktiga joner, mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer.

 

Att optimera VVC och varmvattensystemet har många fördelar
Den varmvattenledning som har till uppgift att förse fastigheterna med 55 gradigt vatten är ofta utsatt förstora påfrestningar som minskar prestanda. Små mängder utfällningar, oxideringar/korrosionsrester och biofilm påverkar alla negativt. Dessutom kan mikrobiologisk aktivitet leda till förändringar i vattenkvaliteten (sulfat- och nitratreduktion), vilket Bauers vattenbehandlingsystem har mycket goda erfarenheter av till att bidra med förbättringar för fastigheter. Förhållanden som främjar korrosion kan utvecklas vid biofilm / materialgränssnittet. Denna korrosionseffekt är känt som ”mikrobiell påverkad korrosion” (MIC).

  • Biofilm på insidan av rören blir boplatser för bakteriell tillväxt och mikrobiellt betingad korrosion (MIC)
  • Utfällningar påverkar flödet negativt så att VVC, returtemperaturer på 50 grader inte kan hållas
  • Energiuttaget ökar när systemet trögas ner och pumptrycket ökas
  • För höga flöden ökar förslitningar på systemet
  • Läckage på rörsystemet vanligt när mikrobiellt betingad korrosion växer till i biofilmen

 

Svårt att få bort biofilm
Folkhälsomyndigheten skriver också på sin hemsida hur svårt det är att få bort biofilm från systemen. ”Biofilmen skyddar både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.”

⇒  Svårt att få bort biofilm (länk till folkhälsomyndighetens sida)

⇒  Bakterier kan överleva i 70 gradigt vatten (länk till folkhälsomyndighetens sida)

 

Värdeskapande energirenovering-ett smart underhåll
När vår Buer PipeJet behandlar vattnet i VVC slingan skapas många fördelar, där biofilm avlägsnas och flödet öppnas upp på nytt. Pumptryck kan sänkas och rätt temperatur kan erhållas.

⇒  Se Tysk lab-test där biofilm och bakterier inte kan växa till inne i system som behandlas med vår Bauer PJ

 

⇒  Kontakta oss så berättar vi hur enkelt vi kan hjälpa er att energioptimerar era VVC och varmvattensystem

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.