VattenbehandlingsteknikBostadshusen minskar energikostnader och uppnår en bättre värmefunktion

6 februari 2023
Bostadshusen minskar sina energikostnader och uppnår en bättre värmekomfort både i värmesystemen och varmvattensystemen med en mer optimerad effekt i systemen med Bauer vattenbehandlingssystem för Riksbyggen Brf Göteborgshus 21.

Hos Göteborgshus 21 blev värmeproblemen kännbara vintrarna 2012–2017. Husen är byggda i 4–9 våningar, 170 lägenheter med 11.138 kvm och 10 lokaler 500 kvm. Styrelsen tog tag i värmeproblemen med ojämn värme under vintern 2016–2017 sedan boende klagat på den ojämna inomhustemperaturen. Ett problem som styrelsen tog på största allvar och olika driftsoptimeringar gjordes. Ordförande Siv Sondell och vice ordförande Lilian Baaz i Brf Göteborgshus 21 berättar om sina erfarenheter med Bauer Watertechnology Systems.

Klagomålen med för låga eller för höga temperaturer på elementen har upphört efter installationen av Bauer vattenbehandlingssystem hösten 2018. Fastighetsskötarens tid med att rengöra och byta termostaterna på elementen minskade drastiskt efter Bauer-installationernas verkan i hela värmesystemet.

Styrelsen följer upp energiförbrukningen och kostnaderna regelbundet, för åren 2019 till 2022 betalade vi mellan 90–100.000 kr mindre per år i fjärrvärmekostnad än tidigare. Hela värmesystemet har blivit mer energieffektivt och eftersom vi inte gjort något annat, är det Bauer vattenbehandlingssystems förtjänst med 100% trots tidigare driftsoptimeringar. Vattenbehandlingssystemet har betalats av sig självt på drygt 3 år enbart för värmekostnaderna, de blev en mycket lönsam underhållsinvestering.

Värmeväxlarna blivit renare, fått bättre effektivitet och behöver mindre underhåll samtidigt blir det långsiktigt hållbart. Och nu kan styrsystemet fungera mer optimalt eftersom ventilerna arbetar som de ska samtidigt som vi nu har full cirkulation i värmesystemet och med jämnare värme till alla.
Vi har ju inte behövt minska på inomhustemperaturen i lägenheterna heller. Det är numer mycket jämnare värmekomfort inomhus trots sänkningen av framledningstemperaturen i värmesystemet.

Styrelsen har haft många dialoger med förvaltare, energiexperter, tekniker och andra som är intresserade av vattenbehandlingssystemet från Bauer och vi menar att det är en mycket bra underhållsinvestering både ekonomiskt, underhålls-, funktions- och miljömässigt.

Boende hade förutom ojämn värme med inomhustemperaturerna även problem med för låga eller för höga kall-vatten- och varmvattentemperaturer. Fastighetsskötarens tid med att rengöra eller byta dusch-, tvättställs- och termostatblandare hände oftare och oftare vilket gjorde att föreningens service- och underhållskostnader drastiskt ökade och klagomålen blev fler och fler.

Eftersom det blev väldigt bra för vårt värmesystem ville vi även höra mer om hur Bauer vattenbehandling kunde hjälpa oss med husens kallvatten- och varmvattensystem, säger Siv Sondell och Lilian Baaz. Problemen med det ojämna varmvattnet har upphört efter installationen av Bauer vattenbehandlingssystem 11-2020.

Det fungerar nu väldigt bra med kallvatten- och varmvattensystemet och att värmeväxlaren blivit renare och fått betydligt bättre effektivitet. Termostatblandarna i kök, toalett och badrum fungerar mer optimalt, ventilerna hålls rena över tid, med utmärkt kallvatten, varmvatten och VVC-cirkulation.
Eftersom varmvattnet kommer snabbare jämfört med tidigare då de boende fick spola ett tag för att få fram varmvattentemperaturen är det mindre klagomål där också. Det kommer numer jämnare varmvatten och eftersom varmvattnet kommer mycket snabbare betyder det att vi inte slösar på dyrbar energi och dricksvatten i onödan, det menar vi är A och O.

Att vattenbehandlingen dessutom minskar bakterier och risken för legionella, med det menar vi att Bauer har utmärkta och långsiktiga energi- och miljöförbättringar. Boende säger också att dricksvattnet smakar lite godare nu jämfört med tidigare.

Eftersom Styrelsen följer upp energiförbrukning och kostnader regelbundet, och vi betalar nu betydligt mindre i fjärrvärme- och vattenkostnad. Värme-, vatten- och varmvattensystemet är nu mer energieffektivt och eftersom vi inte gjort något annat, är det Bauer vattenbehandlings förtjänst med 100% trots tidigare driftsoptimeringar. Vi menar att Bauers vattenbehandlingssystem är en bra investering ur värmesystems, varmvatten- och dricksvattenkvaliteten, ekonomiskt, underhålls-, funktions- och miljömässigt säger Siv Sondell och Lilian Baaz.

 

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.