VattenbehandlingsteknikBrf-kund väljer Bauer extra allt

12 januari 2021
Korrosion i rörsystem
Tappvattensystem vattenbehandling
Värmeåtervinning Bauer Watertechnology
Filterbyte korrosion
Den här Brf-kunden har förstått hur viktigt det är med vattenbehandling av deras vattenburna tekniska utrustningar och system.

 

Efter 10 år har dom redan stora problem med korrosion på deras värmesystem, samt värmeåtervinning. Mängder av ventiler och rörstråk har korroderat sönder med vattenläckage som följd. Föreningen betalar även mycket pengar för uppvärmningen då systemet trögats ner och återvinningen som inte fungerar som tänkt.
⇒  Se några av våra referenser

Bägge systemen är utrustade med avgasare, så mängden fritt syre i systemet ska inte vara något problem. Ändå korroderar de sönder.

För nuvarande ordförande var valet av vår teknik inget svårt val, som tidigare bott i en annan Brf där man valt att behandla sina system med vår Bauer PipeJet. Där blev resultatet över förväntan.

Korrosionsprocesserna stoppas upp och utfällning samt korrosionsrester rensas ut från systemen. De rena systemen blir ett mer problemfritt system som fungerar bättre, möjliggör lägre energiförbrukning och ger lägre underhålls och servicekostnader.
 Läs forskningsstudie om hur effektivt korrosionsrester avlägsnas ut systemen

På inkommande tappvatten skyddas hela systemet mot utfällning, korrosion och bakteriell tillväxt i den biofilm som uppstår på insidan av rören och i ackumulatortankarna för tappvarmvatten. Alla ingående komponenterna i tappvatten får en förlängd livslängd när de behandlas.
 Se inlägg om vattenbehandling

Kort och gott extra allt i en och samma produkt som Renar, Förebygger och Underhåller?

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.