VattenbehandlingsteknikVad kostar underhållet på värmesystem?

12 januari 2021
Ett vattenburet värmesystem har flertalet komponenter och normalt finns det ett underhållsbehov för alla ingående komponenter samt ett bäst före datum. Därför finns det en underhållsplan för de flesta fastigheterna.

Men låt oss säga att du skulle underhålla hela värmesystemet istället, hålla avlagringar och korrosionsrester borta och med det minska förtida slitage på systemet. Pumptrycket arbetar mer normalt och flödet i systemet kan hållas lågt. Det är flödeshastigheten i kombination med erosionskorrosion och utfällningar som påverkar och sliter ner systemet i förtid. Det är dessa avlagringar, samt korrosionsrester som skapar ojämn värme, onödigt uttag av energi när framledningstemperaturer får höjas för att få ut värme till fastigheten. Det är även dessa avlagringar, samt korrosionsrester som skapar fellarm på givare och som gör så att ventiler inte håller tätt.

Det finns då inget bäst föredatum på ett värmesystem förutsatt att det underhålls på rätt sätt. Det är lika enkelt som med människokroppen, ät rätt mat, motionera och få god sömn så lever du i de flesta fall betydligt längre. Pumpen (hjärtat) går på lågt tryck och systemet (blodomloppet) har ett bra lågt och normalt flöde… Fellarm och funktionsstörningar tas effektivt bort, vad finns det då som sliter på systemet?

Ett värmesystem består i stort av följande komponenter:

  • Värmeväxlare, alternativt värmepump
  • Pumpar
  • Givare
  • Shuntgrupper
  • Motorventiler
  • Rörledningar
  • Stamventiler
  • Reglerventiler
  • Radiatorer
  • Radiatorventiler

Sammanfattning är ett värmesystem rätt så komplext med mycket ingående komponenter som över tid kommer att börja strula och orsaka fellarm, samt driftsstörningar. Att underhålla systemet med kontinuerlig vattenbehandling har visat sig vara en kostnadseffektiv bra investering, där energi material och underhåll sparas effektivt.

 Kontakta oss för en statuskontroll av era undercentraler.

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.