Logo-nordbygg

Bauer Watertechnology Systems deltar på Nordbygg som utställare. Läs mer för datum och ort.

P-före-efter

Vår Bauer PipeJet® vattenbehandlingsteknik arbetar i 3 steg där den renar systemet, skyddar systemet och förebygger. De kristalliserade mineralerna lägger sig som ett skyddande skikt inne i rörsystemet och förhindrar fortsatt process med korrosion och upplösning av metaller.

Korrosion i kopparrör
Korrosion i kopparrör

Kopparrör i sig är ett bra material att använda i tappvattensystem men det finns många saker som påverkar. En av dessa saker är biofilm som bildas på insidan av rören och som kan förorsaka mikrobiellt betingad korrosion i kopparrör (MIC = mikrobiellt influerad korrosion). Beroende på vilken typ av mikroorganismer som är involverade kan de antingen påskynda en redan befintlig korrosionsprocess, eller vara orsak till att korrosion uppstår i miljöer där materialet i fråga i regel inte ska korrodera.

Bauer Watertechnology Systems logotyp
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Säbygatan 1, 261 33 Landskrona
Telefon: 08-580 380 66, 08-580 380 67
Mobil: 070 899 97 25
E-post: info@bauer-wt-systems.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Säbygatan 1261 33 Landskrona
Telefon: 08-580 380 66,
08-580 380 67

Mobil: 070 899 97 25
info@bauer-wt-systems.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2022 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.