Om
Bauer WT Systems

Bauer Watertechnology Systems AB erbjuder en beprövad och kostnadseffektiv systemlösning för alla vattenbaserade VVS- och HVAC-system för att bibehålla sin energieffektivitet, och dessutom förlänga livscykeln för fastigheternas rörsystem samtidigt som de bidrar till bättre boende och arbetskomfort.

Bauer Watertechnology Systems AB ger ett stort lyft för prestanda, effektivitet och övergripande ekonomiska förbättringar och ökad livslängd för många olika vattenbaserade rörsystem samtidigt som det direkt bidrar till hållbarhets- och miljömålen för både idag och i morgon.

cirkulär ekonomi

Vårt erbjudande -
Rena rörsystem

Vi erbjuder enstaka produkter, reservdelar och maskiner till hela systemlösningar samt ingenjörs- och servicetjänster.

Vi är ett innovativt handels- och ingenjörsföretag. Vi fokuserar på långsiktigt hållbara lösningar med minimalt miljöavtryck, kundnytta och lojalitet.

Med oss får du mer än 356 års erfarenheter gemensamt inom fastigheter och industrin.

Detta gör vi tillsammans med fabriken som har levererat Bauers systemlösningar sedan 1994 till världsmarknaden, och i Sverige sedan 2001.

Med en helt unik och hållbar vattenbehandling för dricksvatten- och varmvatten-, värme-, kyl-, befuktnings- och industrivattensystem med markanta fördelar inom energieffektivitet, hållbarhet, CO2 och cirkulär ekonomi.

Bauer Watertechnology Systems AB är en ledande leverantör av kemikaliefria vattenbehandlingssystem som:

  • Förlänger livslängden på många olika typer av rörsystem och alla dess ingående komponenter.
  • Skyddar både gamla och nya rörsystem mot invändig korrosion och avlagringar.
  • Möjliggör omfattande besparingar i energikostnader.
  • Minskar behovet av drift-, service-, reparations- och underhållskostnader.
  • Ger ett klart bättre vatten.
  • Möjliggör ett klart förbättrat driftnetto.

I gamla system upplöser Bauer vattenbehandlingen redan existerande avlagringar, insättningar, korrosion och möjliggör en återställning av både funktionaliteten och effektiviteten. Ja det är så enkelt att hela rörsystemet och alla dess ingående komponenter påverkas med vattenbehandlingssystemet.

Dessa unika fördelar uppnås genom att alla värmeväxlande ytor, rören och vattnet i sig är rena och genom att säkerställa en jämnare vatten-, värme- eller kylfördelning.

Håll dig uppdaterad

Följ vår framfart på bloggen!
https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 0708 – 886 741
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2024 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.