För Bauer Watertechnology Systems har det blivit ett händelserikt år. Efter att nyligen ha genomgått ett ägarbyte gick också flyttlasset. Företaget, som har ett unikt vattenbehandlingssystem, får nu sitt säte i Värmland med både huvudkontor och lager. – Det var därför jag köpte företaget, för att kunna sälja något som är helt unikt. Tekniken innebär...

Bostadshusen minskar sina energikostnader och uppnår en bättre värmekomfort både i värmesystemen och varmvattensystemen med en mer optimerad effekt i systemen med Bauer vattenbehandlingssystem för Riksbyggen Brf Göteborgshus 21. Hos Göteborgshus 21 blev värmeproblemen kännbara vintrarna 2012–2017. Husen är byggda i 4–9 våningar, 170 lägenheter med 11.138 kvm och 10 lokaler 500 kvm. Styrelsen tog tag...

Vår Finska partner har hjälpt Kuopios stads och Norra Savolax sjukvårdsdistrikts samägda hyresbostadsbolag Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandlingssystem för deras värmesystem, golvvärmesystem, ventilationsvärmesystem, kallvatten- och varmvattensystem. Kort återbetalningstid med effektiv systemlösning för vattensystem VD Juhani Simpanen och fastighetschefen Toni Helin är båda överens om den korta återbetalningstiden Bauers vattenbehandlingssystem har. De betydande besparingarna har uppnåtts eftersom...

Det vatten som kommer ifrån våra vattenverk innehåller bra och livsviktiga joner, mineraler och bakterier. När dessa kommer in i ledningssystemen, värms upp och kommer i kontakt med olika material så sker mycket som påverkar och skapar processer.   Att optimera VVC och varmvattensystemet har många fördelar Den varmvattenledning som har till uppgift att förse fastigheterna med...

Ingemar på HSB Brf Flygsläpet i Stockholm talar om erfarenheterna med Bauer PipeJet® vattenbehandlingssystem på deras 87 lägenheter och lokaler med rengöring av värmesystem, dricksvatten- och varmvattensystem.   För uppvärmningen av radiatorerna har vi fjärrvärme och för varmvattenproduktion finns 3 st värmepumpar, centraler från 1996 och topplast med fjärrvärme. Efter snart 11 års drift med Bauer vattenbehandlingssystem...

Ett vattenburet värmesystem har flertalet komponenter och normalt finns det ett underhållsbehov för alla ingående komponenter samt ett bäst före datum. Därför finns det en underhållsplan för de flesta fastigheterna. Men låt oss säga att du skulle underhålla hela värmesystemet istället, hålla avlagringar och korrosionsrester borta och med det minska förtida slitage på systemet. Pumptrycket arbetar mer...

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.