Korrosion i rörsystem
Tappvattensystem vattenbehandling
Värmeåtervinning Bauer Watertechnology
Filterbyte korrosion

Den här Brf-kunden har förstått hur viktigt det är med vattenbehandling av deras vattenburna tekniska utrustningar och system.   Efter 10 år har dom redan stora problem med korrosion på deras värmesystem, samt värmeåtervinning. Mängder av ventiler och rörstråk har korroderat sönder med vattenläckage som följd. Föreningen betalar även mycket pengar för uppvärmningen då systemet trögats ner och...

Bauer watertechnology systems bidrar till den cirkulära ekonomin genom att underhålla systemen med kontinuerlig vattenbehandling och därmed bibehålla livslängden på ingående komponenter i systemen.   Avsevärda kostnadsbesparingar, när ingående komponenter i systemen behålls rena och funktionen därmed kan bibehållas Avsevärda kostnadsbesparingar, när ett system renas och hålls rent minskar energiförbrukning och således CO2påverkan. Avsevärda kostnadsbesparingar...

Kopparrör i sig är ett bra material att använda i tappvattensystem men det finns många saker som påverkar.   En av dessa saker är biofilm som bildas på insidan av rören och som kan förorsaka mikrobiellt betingad korrosion i kopparrör (MIC = mikrobiellt influerad korrosion). Beroende på vilken typ av mikroorganismer som är involverade kan de antingen påskynda en...

https://i0.wp.com/www.bauer-wt-systems.se/wp-content/uploads/2023/02/header-logo.png?fit=373%2C208&ssl=1
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Våra certifikat
BauerWTS-certifikat
Huvudkontor

Bauer Watertechnology Systems AB
Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Mobil: 070 – 888 67 41
E-post: andreas.spets@bauer-wts.se

Om oss

Vi erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.

Följ oss i sociala medier

© 2023 Bauer Watertechnology Systems AB. Alla rättigheter reserverade.